OBS!

Masterbilsyn i Vallensbæk er flyttet til Vallensbækvej 44

Hvad er et bilsyn?

Bilsyn er en kontrol af, hvorvidt et køretøj lever op til de gældende regler for godkendelse og syn af køretøjer. Synet er lovpligtigt og skal foretages regelmæssigt. Søg efter synsrapporter

En almindelig personbil skal til periodisk syn fire år efter, at den er blevet indregistreret første gang og herefter hvert 2. år (periodisk syn). Du kan læse mere om køretøjstyper og synsdatoer under Indkaldelse til syn.

Færdselsstyrelsen sender indkaldelsen til det periodiske syn digitalt – via e-Boks. Du vil modtage indkaldelsen 8 uger inden, dit køretøj skal være synet. Læs mere under Digital synsindkaldelse.

Hvis du ikke får dit køretøj synet og godkendt eller afmeldt inden de lovpligtige frister, kan du få op til to bødeforlæg på hver af 2.000 kr. Læs mere her.

Hvad tjekker vi ved et bilsyn?

Ved syn af dit køretøj foretager vi en kontrol af, om køretøjet er i god stand i henhold til de tekniske regler. Køretøjet bliver kontrolleret for fejl, der kan påvirke vores fælles miljø og sikkerhed på vejene. Herunder kan du læse flere detaljer.

Mulige udfald af bilsyn

Pga. nye EU-regler for bilsyn som trådte i kraft, er der nu flere punkter, som kategoriseres som “væsentlige fejl” og skal kontrolleres ved et omsyn. Eksempelvis kan det nævnes dæk for personbiler under 1.6 mm mønsterdybde, hvis udstødningsrøret er utæt, og forkert indstillede forlygter.
Herunder kan du læse om de fire synsresultater, din bil kan få.

Hvis du vil klage

Når du syner din bil hos os, og er utilfreds med afgørelsen, har du mulighed for at klage til Færdselsstyrelsen. Vær dog opmærksom på, at udførte reparationer på din bil kan besværliggøre styrelsens behandling af sagen. Du skal sende din klage til info@fstyr.dk senest 4 uger efter bilsyn. Du skal bruge klageblanketten ‘Klager over syn og omsyn‘. Hvis du har andre spørgsmål omkring klager, kan du kontakte os her.

Bestil din bilsyn i dag

Reservere nu og sikre den tid, der passer bedst til dig. Har du spørgsmål omkring bilsyn, kan du altid ringe og få dem besvaret.

Ofte stillet spørgsmål

Hvis du ikke får synet dit køretøj inden for synsfristen, overtræder du loven om godkendelse og syn af køretøjer, og vil derfor modtage et bødeforlæg på 2000 kr. Læs mere om dette under Bødeforlæg.

Det er ikke muligt at få udsat synsfristen, når fristen er overskredet. Herudover kan fristen kun udsættes i helt særlige tilfælde, som f.eks. hvis du kan dokumentere, at dit køretøj er blevet stjålet. Læs mere under Spørgsmål og svar.

Hvis du har solgt dit køretøj, men alligevel har modtaget en indkaldelse til syn fra Færdselsstyrelsen, er det fordi du stadig står registreret som bruger i Køretøjsregistret. Læs mere under afmelding af køretøjer.

Hvis du ikke ønsker at få synet dit køretøj, skal du i stedet afmelde det i Køretøjsregistret. Det gør du ved at aflevere dine nummerplader hos os eller hos et af SKATs motorcentre. Du kan læse mere om dette på SKATs hjemmeside.

Hvis din bil endnu ikke er 4 år gammel og alligevel er indkaldt til syn, kan det være en fejl. Her kan du læse om de forskellige årsager til det.

Vi anbefaler dig at afmelde bilen hos os, når bilen står ubrugt. Når bilen er afmeldt, behøver den ikke at blive synet, før bilen igen skal have nye nummerplader på. For at køre bilen til syn, skal du leje prøvenummerplader hos os. Efter syn kan du igen få nummerplader til bilen.

Afmeldt: Modtager du en indkaldelse til periodisk syn, selvom bilen skulle være afmeldt, anbefaler vi dig, at kontakte os for at sikre dig, at bilen er afmeldt korrekt.

Solgt: Modtager du en indkaldelse på en bil, du har solgt, er det fordi bilen stadig er registreret i dit navn. En ny ejer har 3 uger til at omregistrere eller afmelde bilen. Er bilen fortsat registreret i dit navn, anbefaler vi sig, at kontakte os for yderligere vejledning.

Når et brev fra Færdselsstyrelsen er afleveret til en postomdeler, anses det for afleveret til modtageren.
Hvad betyder det for min bøde?
Du anses for at have modtaget påmindelsen med posten og er derfor forpligtet til at betale.

Er din bil lige blevet godkendt, og du efterfølgende modtager indkaldelse til eller påmindelse om syn, kan du i Køretøjsregistret kontrollere oplysninger omkring dit køretøj.
Har du stadig spørgsmål, kan du kontakte os her.

Ja, du kan godt syne din bil, selvom den ikke er indkaldt til syn. Vi  foretager et registreringssyn på din bil som herefter først vil blive indkaldt til næste syn 2 år efter, at den er blevet godkendt.

Det er muligt i særlige situationer at udsætte den seneste frist for periodisk syn. En udsættelse kræver, at der er særlige omstændigheder, der bevirker, at køretøjet ikke kan komme til syn inden for den fastsatte frist.
Færdselsstyrelsen kan efter ansøgning udsætte seneste frist for fremmøde til periodisk syn for køretøj, der er omfattet af § 55 jf. bekendtgørelse nr. 516 af 1. juni 2012 om periodisk syn. Der er dog nogle betingelser, som skal opfyldes. læs dem her.

Din bil bliver aldrig indkaldt på baggrund af sidste godkendelsesdato. Bilen indkaldes ud fra synsdatoen (Læs mere om synsdatoen her).

Nedenfor kan du læse mere om de forskellige årsager til, at der er mindre end 2 år fra sidste syn.
– Den fastlagte seneste frist for syn kan være forskellig fra gang til gang.
– Færdselsstyrelsen tager altid udgangspunkt i bilens synsdato, når der sendes en indkaldelse. Indkaldelse til første periodiske syn sker på baggrund af bilens dato for første registrering. Herefter sker indkaldelsen på baggrund af seneste synsfrist.
– Sidste periodiske syn blev foretaget for sent, og bilen har ikke været afmeldt i
mellemtiden.

Når du køber en brugt bil, er det godt at vide, hvornår bilen kan forventes at blive indkaldt til periodisk syn næste gang. Som køber er det ikke nok, at du ved, hvornår bilen sidste gang er synet. Det betyder nemlig ikke automatisk, at der er 2 år til næste gang, bilen skal synes. Læs mere her

Hvis din bil er indregistreret første gang for mere end 30 år siden og kun benyttes lejlighedsvis, kan du registrere den til veterankørsel, hvorefter bilen vil få længere perioder mellem indkaldelserne til syn. For at få bilen registreret til veterankørsel, skal du rette henvendelse til Motorstyrelsen.

Ved registreringen påfører Motorstyrelsen tilladelsen ‘Veterankørsel’ i Køretøjsregistret (DMR).

Når bilen er registreret til veterankørsel, bliver den første gang indkaldt til periodisk syn 35 år efter 1. registreringsdato og herefter med 8 års mellemrum.

Er din bil ikke registreret til veterankørsel, vil den fortsat blive indkaldt efter de gældende intervaller, selv om den er over 35 år gammel.