Salgs- og handelsbetingelser

Kontoordning generelle vilkår

Virksomheder med et CVR-nummer kan ansøge om oprettelse som kontokunde hos Masterbilsyn.

Virksomheden oprettes på baggrund af oplysninger på www.cvr.dk.

Virksomhedens aftaleansvarlige underskriver denne ansøgning, som sendes til: Masterbilsyn – Vallensbækvej 44 2625 Vallensbæk.

Hvis virksomheden består af flere afdelinger, og ønsker fakturaer pr. afdeling, kan disse oprettes separat.

Når virksomheden er oprettet hos Masterbilsyn, sendes der en mail med kontooplysninger til den oplyste e-mailadresse.

Rettelser til kontoen, ændring af navn etc. foretages via e-mail: syn@masterbilsyn.dk.

Kundens aftaleansvarlige har ved sin underskrift accepteret, at Masterbilsyn debiterer kundens konto for syn, produkter og andre ydelser ved brug af kontoordningen.

Betalingsvilkår

Masterbilsyn fremsender en daglig eller månedlig faktura pr. e-mail til kunden på de leverede ydelser hos Masterbilsyn.

▪ Ved daglig fakturering: Netto 30 dage

▪ Ved månedlig fakturering: Netto 15 dage

Såfremt indbetaling ikke foretages rettidigt, vil Masterbilsyn fremsende to rykkere, hvorefter sagen overgår til inkasso, hvilket vil medføre omkostninger og renteberegning.

Kunden kan til enhver tid få udbetalt tilgodehavende ved fremsendelse af e-mail til: syn@masterbilsyn.dk

Reklamationer vedrørende leverede ydelser foretages ved at kontakte os.

Hvis kontoen er spærret pga. manglende betaling skal der betales kontant på synsstedet.

Ændring af vilkår

Masterbilsyn har til enhver tid ret til at ændre nærværende vilkår.

Opsigelse af kontoaftale

Kundens aftaleansvarlige kan til enhver tid skriftligt opsige kontoaftalen og evt. skyldige beløb indbetales.

Misligholdelse

Masterbilsyn kan opsige kundeaftalen med øjeblikkelig virkning pga. misligholdelse. Det samlede udestående beløb vil herefter uden ophold blive overdraget til inkasso.

Vilkår for anvendelse af ordning

Får kunden mistanke om, at kundekontoen er blevet misbrugt skal der straks rettes henvendelse til Masterbilsyn på e-mail: syn@masterbilsyn.dk

Oplysninger om kundeforhold

Masterbilsyn indestår for at de oplysninger, der modtages i forbindelse med oprettelse og administration af denne ordning, kun vil blive anvendt af Masterbilsyn.

Øvrige betingelser

I øvrigt gælder Masterbilsyn almindelige vilkår for syn af køretøjer. Henvendelse vedrørende denne aftale kan ske til e-mail: syn@masterbilsyn.dk, på telefon 70 274 275 eller skriftligt til: Masterbilsyn – Vallensbækvej 44 – 2625 Vallensbæk

Nærværende aftale er baseret på fakturering via email. Såfremt der ønskes papirudskrift af fakturaer, må der påregnes opkrævning af gebyr.

Privatlivspolitik

Vores privatlivspolitik sikrer at dine personoplysninger behandles sikkert og fortroligt.