Hos Masterbilsyn i Vallensbæk vil vi gerne sikre, at vores kunder har al den nødvendige viden, når de skal til bilsyn. Derfor har vi lavet en guide til dig, der fortæller dig alt, hvad du skal være opmærksom på, når du skal til syn med din bil.

Nye EU-regler for periodisk bilsyn

I 2018 trådte nye EU-regler for periodisk bilsyn i kraft. Det betyder, at en række fejl, der tidligere blev ”betinget godkendt” ved et periodisk syn, nu kategoriseres som “væsentlige fejl” og skal kontrolleres ved et omsyn.

Det gælder bl.a. ved forkert indstillede forlygter, pærer der ikke lyser, hvis mønsterdybden på dækkene er slidt ned til under 1,6 mm på personbiler, eller hvis udstødningsrøret er utæt, osv.

For at kunne beskrive fejlene præcist og ensartet bruger personalet udtryk og betegnelser i synsrapporten, der kan være en smule tekniske. Hos FDM sørger testassistenten for, at du kort bliver informeret om deres betydning for køretøjet.

Hvis en testassistent under synet af køretøjet har fundet forhold, der på længere sigt har indflydelse på sikkerheden, vil han, hvis kunden ønsker det, notere det på synsrapporten som en servicebemærkning. Bemærkningerne vil ikke forhindre, at køretøjet godkendes. En servicebemærkning skal opfattes som rådgivning, og du bestemmer selv, hvordan du vil bruge den.

Hvad betyder en ‘godkendt’ synsrapport?

Synsresultatet “godkendt” betyder, at der ikke er fundet fejl af betydning for færdselssikkerhed og miljø.

Når køretøjet er godkendt, skal du ikke fortage dig yderligere i forbindelse med synet. Skulle du imod forventning få en ny indkaldelse eller en rykkerskrivelse fra Færdselsstyrelsen, så kontakt synsstedet.

Du kan evt. notere dig, hvornår køretøjet skal synes igen.

Hvad betyder en ‘betinget godkendt’ synsrapport?

Når der er fundet fejl og mangler, som skal rettes, bliver køretøjet “betinget godkendt”. Kontrol, med at reparationen er korrekt udført, kræver ikke særlig køretøjsmæssig indsigt. Det betyder, at reparationen ikke skal kontrolleres ved et omsyn. Du skal selv sørge for at få udbedret konstaterede fejl og mangler, og køretøjet er først lovligt derefter.

Hvornår skal et køretøj til omsyn?

Et køretøj skal til omsyn med jævne mellemrum for at sikre, at det er sikkert og lovligt at køre på vejene. I Danmark skal personbiler til omsyn første gang fire år efter første indregistrering, derefter hvert andet år, indtil bilen er otte år gammel. Efter otte år skal bilen til omsyn hvert år.

Når bilen skal til omsyn, skal den igennem en række test, der kontrollerer bilens sikkerhed og miljømæssige påvirkning. Testene omfatter blandt andet bremseprøve, støjkontrol, udstødningskontrol og lygterkontrol. Hvis bilen ikke består testene, skal den repareres, inden den kan godkendes til at køre på vejene igen.

Det er vigtigt at overholde omsynsfristerne, da en bil, der ikke har været til omsyn i tide, kan blive afvist af politiet og have køreforbud, indtil den er godkendt til at køre igen. Derudover kan der også være økonomiske konsekvenser, da man kan få bøder for at køre i en bil, der ikke er lovlig.

Hvis man er i tvivl om, hvornår ens bil skal til omsyn, kan man finde oplysningerne på bilens registreringsattest eller ved at kontakte sin lokale synshal. Det er også vigtigt at huske på, at man selv har ansvaret for at sørge for, at bilen er lovlig og sikker at køre i, også selvom man ikke bliver påmindet om at få bilen til omsyn.

Giv os et kald

Send en e-mail

Læg en besked